خرید pdf کتاب C.G. Jung Speaking : Interviews and Encounters

[ad_1]

مجموعه ای از مصاحبه های روزنامه نگاری که زندگی یونگ را پوشش می دهد. این کتاب شخصیت و روحیه او را در بیش از 50 گزارش مکالمه و ملاقات با وی به تصویر می کشد. آنها از متن مصاحبه های رادیو ، تلویزیون و فیلم گرفته تا خاطرات شخصیت های شناخته شده متغیر است.

[ad_2]

خرید کتاب C.G. Jung Speaking : Interviews and Encounters