خرید pdf کتاب C Programming. A Short Guide

[ad_1]

سندی از سال 2020 در علوم کامپیوتر – برنامه نویسی ، کلاس: 13 ، دوره: برنامه نویسی C ، زبان: انگلیسی ، خلاصه: C برنامه نویسی پایه و اساس محکمی برای هرگونه مطالعه زبان برنامه نویسی در زندگی دانشجویان علوم کامپیوتر و مهندسی است. این کتابچه راهنما یادگیری برنامه نویسی C را آسان می کند. این کتاب می تواند به عنوان یک کتابچه راهنمای آزمایشگاهی برای موضوع برنامه نویسی C استفاده شود.

[ad_2]

خرید کتاب C Programming. A Short Guide