خرید pdf کتاب Cabaret Louise : Louise Michel, Louise Attaque, Rimbaud, Hugo, Johnny, Mai 68

[ad_1]

این یک کاباره دیوانه و خشمگین است که در طی کمون پاریس ، خیانت به جمهوری ، آهنگری که لوئی شانزدهم را کشت ، به دنبال لوئیز میشل می رود. محکوم شد ، بازگشت جانی هالی دی ، شاعر هوگو و معاشقه … اما بازیگرانی که باید در میان آنها داستانی را رقم بزنند هضم نخواهند شد … همانطور که این قسمت با شکوه و غم انگیز کمون پاریس 1871 هضم می شود.

[ad_2]

خرید کتاب Cabaret Louise : Louise Michel, Louise Attaque, Rimbaud, Hugo, Johnny, Mai 68