خرید pdf کتاب Called to Teach : Excellence, Commitment, and Community in Christian Higher Education

[ad_1]

فراخوان برای آموزش برای افراد مختلف معنای متفاوتی دارد. با این حال ، این مجموعه ادعا می کند که حداقل یک شغل وفادار در حرفه معلمی شامل تعالی ، تعهد و اجتماع است. نویسندگان رشته های مختلف و دیدگاه های نهادی یک دانشگاه تحقیقاتی مسیحی را نشان می دهند و تأملاتی را بر اساس تجربه شخصی ، داده های تجربی و مدل های نظری ارائه می دهند. این مجموعه گسترده بینش ، تشویق و چالش معلمان را در تمام زمینه های آموزش عالی مسیحی ارائه می دهد. این مجموعه با استفاده از میراث تدریس متفکرانه در دانشگاه بایلور و با توجه به آینده آموزش عالی ، برای مسیحیانی که آموزش عالی دارند اما همچنین به تحقیق و تحصیلات تکمیلی مشغول هستند ، اختصاص دارد.

[ad_2]

خرید کتاب Called to Teach : Excellence, Commitment, and Community in Christian Higher Education