خرید pdf کتاب Cameroun : regards croisés sur les Nineties

[ad_1]

کامرون در دهه نود و نود کشوری است که بین س theال از اقتدارگرایی دهه های گذشته ، تقاضای سرخوشی برای دموکراسی ، اهمیت چالش های داخلی و بین المللی و مذاکرات در شرایط فوری و فوری با ورود به دهه بیست قرن اول این اثر که به عنوان یک اثر گذشته نگر دیده می شود ، از نظر محققان از رشته های مختلف عبور می کند. در درک کامرون چه اهمیتی باید به دهه نود بدهیم؟

[ad_2]

خرید کتاب Cameroun : regards croisés sur les Nineties