خرید pdf کتاب Camille

[ad_1]

سلام! من ، کامیل است! رقصیدن اشتیاق بزرگ من است! امروز برای اولین بار در یک کلاس جدید جاز باله در یک مدرسه معتبر رقص شرکت می کنم. کمی استرس دارم. اگر من آن سطح را نداشته باشم چه می شود؟ من باید سخت کار کنم تا ثابت کنم توانایی من چیست!

[ad_2]

خرید کتاب Camille