خرید pdf کتاب Camp Colonna d'Ornano : Le Saint-Cyr de la France libre à Brazzaville

[ad_1]

در سال 1940 برازاویل اردوگاهی را در فرانسه آزاد مستقر کرد که در آن دویست و هشتاد جوان داوطلب اروپایی که در جریان جنگ جهانی دوم بلافاصله به مناطق مختلف عملیاتی اعزام شدند ، آموزشهای مقدماتی را به عنوان افسران پیاده مشاهده کردند. Camp Colonna d’Ornano نماد مدرسه معتبر Saint-Cyr است و سپس بسته خواهد شد. این بزرگترین پلوتون در فرانسه آزاد خواهد بود.

[ad_2]

خرید کتاب Camp Colonna d'Ornano : Le Saint-Cyr de la France libre à Brazzaville