خرید pdf کتاب Camp Cretaceous, Volume One: The Deluxe Junior Novelization (Jurassic World: Camp Cretaceous)

[ad_1]

خود را در دنیای خطرناک دایناسورها در این رمان لوکس نوجوانان مبتنی بر فصل اول Jurassic World: Camp Cretaceous از دست دهید! Jurassic World: Camp Cretaceous – سری جدید تلویزیونی مهیج Netflix – گروهی متشکل از شش نوجوان را دنبال می کند که یک بار برای یک بار تجربه زندگی در یک اردوگاه ماجراجویی جدید آن سوی خیابان از Isla Nublar انتخاب شده اند – خانه این پارک تفریحی جهان ژوراسیک. اما هنگامی که دایناسورها در سراسر جزیره ویران می شوند ، اردوگردان گرفتار می شوند. آنها نمی توانند به دنیای خارج برسند و برای زنده ماندن مجبورند از غریبه ها به دوستان دیگر به خانواده برسند. این رمان پر از اکشن ، فصل اول شگفت انگیز دنیای ژوراسیک: کمپ کرتاسه را گسترش می دهد!

[ad_2]

خرید کتاب Camp Cretaceous, Volume One: The Deluxe Junior Novelization (Jurassic World: Camp Cretaceous)