خرید pdf کتاب Can I Sit with You?

[ad_1]

داستان یک دختر و یک سگ که می فهمند چگونه زندگی با شخصی که در کنارتان است تغییر می کند و گسترش می یابد. این همدلی با متن غنایی و تصاویر نفس گیر ، قدرت دوستی را در برابر تغییر نشان می دهد. آیا می توانم با شما بنشینم خوانندگان را به سفر یک سگ وفادار با دختری که قرار است با او باشد می برد ، مهم نیست که چقدر سرگردان است. این کتاب تصویری بی انتها اهمیت رفاقت و وفاداری و اهمیت جهانی را که در مقابل شما را بغل می کند نشان می دهد. • از نویسنده و تصویرگر محبوب سارا جاکوبی. • پر از تصاویر بازیگوش ، فوق العاده احساسی. • اهمیت ارتباط و عشق بی قید و شرط را جشن می گیرد. خوانندگان پیر و جوان از این داستان دلهره آور در مورد پیوند ناگسستنی دختر و سگ لذت خواهند برد. • کتاب کودک برای کودکان 5 تا 8 سال. • ایده آل برای دوستداران حیوانات. • همدلی عالی

[ad_2]

خرید کتاب Can I Sit with You?