خرید pdf کتاب Cannabis and Hemp Valuations: A Market Analysis (A BVR Briefing)

[ad_1]

ارزیابی یک شرکت در مراحل اولیه در یک صنعت در حال ظهور دشوار است – و. این دشواری فقط در بخشهای شاهدانه و شاهدانه در حال ظهور تشدید می شود. برخی معتقدند که هر گونه ارزیابی از شرکت های شاهدانه یا شاهدانه در منظره ای که به سرعت تغییر می کند بهترین حدس است. زمان بهتری برای بررسی جدید شاهدانه و کنف وجود ندارد: یک مطالعه تجزیه و تحلیل بازار توسط رایان کرام ، CVA و رون سیگنور ، CPA / ABV ، CVA ، ASA. نویسندگان با قرار دادن احساسات فعلی در بازار شاهدانه در متن منابع رشد خصوصی ، جایگزینی برای رویکرد “یک اندازه متناسب با همه” در بازار صنعت شاهدانه دنبال می کنند. این دو متخصص ریاضیات معاملات تیتر اصلی و قیمت سهام را که برای ارزش خروج و چند برابر بازار در محیط امروز استفاده می شود ، بررسی می کنند. نکات برجسته مطالعه – تجزیه و تحلیل جدید و معتبر و بینش در مورد یک بازار در حال تحول: کارشناسان برجسته ارزیابی در صنعت شاهدانه در جستجوی منابع داده های متعدد برای ارائه تجزیه و تحلیل ، جداول و نمودارهایی هستند که اقتصاد صنعت را نشان می دهد و آنچه را باید در رادار راننده ارزش نگه داشت برای مقررات و به روزرسانی های قانونی. خریداران به محض اخبار و به روزرسانی ها اعلان دریافت می کنند! – روندهای فعلی و آینده را شناسایی کنید: یکی از سریعترین بخشهای رشد در جهان را پشت سر بگذارید! این مطالعه همچنین به شما کمک می کند بین منابع تأیید شده و تأیید نشده موجود یا در حال توسعه تمایز قائل شوید.

[ad_2]

خرید کتاب Cannabis and Hemp Valuations: A Market Analysis (A BVR Briefing)