خرید pdf کتاب Canoeing in the Wilderness

[ad_1]

“من به سختی فکر می کردم که اینقدر نور در تاریکی بیابان برای من بتابد.” هنگام نوشتن قایق رانی در بیابان ، مقاله نویس مشهور آمریکایی سفر خود را از جنگل های ماین در آمریکا در اواسط قرن نوزدهم به طور واضح بازگو می کند. چشم اندازهایی که با آنها روبرو می شود ، هم جذابیت و هم وحشی طبیعت را که توسط انسان مدرن دست نخورده است به یاد می آورد. سفرنامه کلاسیک تورو پس از جذابیت و توصیف منحصر به فرد ، عشق واقعی به طبیعت را نشان می دهد که میراث او را به عنوان یک محیط بان بزرگ تأسیس کرد.

[ad_2]

خرید کتاب Canoeing in the Wilderness