خرید pdf کتاب Canonization of Gods and Tribulation of Devils : Volume 3

[ad_1]

در میان خدایان این گفته وجود داشت که خدایی هزار سال پیش قتل کرده است. این قتل عام بیش از هزار سال پیش در واقع نبرد بین انسان و پرورش دهنده حیوانات بود. بعد از هزار سال مسابقه دیگری برگزار می شود. با این حال ، رقابت از هزار سال پیش حتی تلخ تر بود. چه کسی می تواند پیروز نهایی در نبرد بین جد راه جاودان و جد قلمرو شیطان باشد؟ این مصیبت آسمانی بود. فقط فردی با سرنوشت آسمانی می تواند از این جان سالم به در برد. او در دنیا متولد شد!

[ad_2]

خرید کتاب Canonization of Gods and Tribulation of Devils : Volume 3