خرید pdf کتاب Captive

[ad_1]

الکس کیتریج به عنوان یک سابق دریایی و کتابفروشی ، نوعی از دست دادن خونسردی نیست. حداقل تا زمانی که با رودریک لوین ، یک وکیل برجسته با نگرش و علاقه به غرش بوق وسیله نقلیه اش آشنا شود. هنگامی که او در ابراز خشم از الکس اشتباه می کند ، رودریک می فهمد که با یک شخص اشتباه اشتباه گرفته است. چیزی که به عنوان یک بحث مواد غذایی آغاز شد ، به زودی در یک شب پرشور از دوش های بخار ، وانت های متحرک و رختکن با کشش جنسی منفجر می شود که هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند. اما چه اتفاقی می افتد که همه چیز تمام شود؟ آیا ممکن است الاغ مواد غذایی چیز دیگری باشد یا الکس فقط به اسارت درآمده است؟

[ad_2]

خرید کتاب Captive