خرید pdf کتاب Cardboard Roller Coaster Challenge!

[ad_1]

بررسی می کند که چگونه طراحی غلتکی به شما کمک می کند تا هدف خود را برآورده کند و خوانندگان را ترغیب می کند تا غلتک های مخصوص خود را از روی مقوا بسازند. عکس های زنده و متن قابل خواندن به درک خوانندگان اولیه کمک می کند. این ویژگی ها شامل فهرست مطالب ، اینفوگرافیک ، لیست پیشنهادها ، سوالات تفکر انتقادی ، س connectionالات ارتباط ، واژه نامه و فهرست می باشد. کدهای QR موجود در کتاب ، خوانندگان را برای تشویق یادگیری خود به منابع خاص کتاب دسترسی می دهند. با استانداردهای اصلی مشترک هماهنگ شده و با استانداردهای ایالتی همخوانی دارد. DiscoverRoo یک چاپ مجدد از Pop! ، یک بخش از ABDO است.

[ad_2]

خرید کتاب Cardboard Roller Coaster Challenge!