خرید pdf کتاب Caribou Migration

[ad_1]

یک کاریبو را دنبال کنید زیرا از طریق قطب شمال مهاجرت می کند و در ماه های زمستان به دنبال مکان گرم تری می گردد. این پستاندار شگفت انگیز مطمئناً مانند عکس ها و اطلاعات هیجان انگیز و همچنین نقشه مسیر مهاجرت ، خوانندگان را به وجد می آورد! با استانداردهای اصلی مشترک هماهنگ شده و با استانداردهای ایالتی همخوانی دارد. Abdo Kids Jumbo چاپی است از Abdo Kids ، یک بخش از ABDO.

[ad_2]

خرید کتاب Caribou Migration