خرید pdf کتاب Case of the Bodyguard : A Dr. Morelle Mystery

[ad_1]

رکس بدر یک محقق خصوصی زمین است که برای حل معمای استاد گمشده و پدر کل پروژه LaGrange Point به جزیره سه در LaGrange Point فراخوانده شده است. همزمان با تحقیقات ، موارد سندرم Wide (نوعی مسری از بیماری خواری انفجاری) در حال افزایش است و صحبت از انقلاب است. چه کسی در پشت این سه سناریو قرار دارد و رکس برای نجات روز چه کاری می تواند انجام دهد؟

[ad_2]

خرید کتاب Case of the Bodyguard : A Dr. Morelle Mystery