خرید pdf کتاب Cat God's Tales : Volume 11

[ad_1]

اگر شخص دیگری متولد شود ، حتی اگر زباله باشد ، باز هم انسان خواهد بود. چرا دوباره گربه به دنیا آمده ام؟ اشکالی ندارد اگر من به گربه تبدیل شوم. افراد دیگری که برای خونسردی و برقراری رابطه به آکادمی رفتند خوب بودند ، اما من معلم شدم و زندگی ام در خطر بود. همچنین کلاسی که شرکت می کردم بی فایده ترین کلاس کل آکادمی بود. برای من مناسب نیست که خوک بازی کنم تا ببر بخورم. تنها کاری که می توانم انجام دهم ضربه زدن به صورتم است تا چاق به نظر برسد. همه چیز همانطور است که به یاد می آورم …

[ad_2]

خرید کتاب Cat God's Tales : Volume 11