خرید pdf کتاب Catherine Sauvage : Profession : interprète

[ad_1]

کاترین سووژ ، بانوی بزرگ آواز فرانسه ، در پایان دوران پس از جنگ در کنار ژولیت گروکو و کورا ووکر خود را به عنوان مترجم شاعران مطرح کرد. فره ، ویان ، آراگون ، کاوسیمون ، بسیاری از هنرمندانی که با صدای آنها شعرها را گرم می کردند. کاترین ساوج موسیقی و تئاتر همه چیز را در صحنه به او داد. وی که یک هنرمند متعهد بود ، در سال 1960 مانیفست 121 را امضا کرد. تهیه اسناد منتشر نشده برای این اولین زندگی نامه ، زندگی خصوصی یک زن با احتیاط و طاقت فرسا را ​​که به طور خاص با پیر براسور زندگی می کرد ، روشن می کند. در اینجا بالاخره حجاب بر سر “کاترین بزرگ” (Léo Ferré) ، چهره مهم در جهان ترانه ها برداشته می شود.

[ad_2]

خرید کتاب Catherine Sauvage : Profession : interprète