خرید pdf کتاب Catstrology : Unlock the Secrets of the Stars with Cats

[ad_1]

یک راهنمای طالع بینی بسیار دمدمی ، زیبا و خنده دار که از طریق عکس های شایان ستایش گربه ها گفته شده است. Castrology با کمک مجموعه ای از تصاویر گربه های زیبا و خنده دار ، تمام اسرار ستاره ای را که باید بدانید کشف می کند ، از جمله: هر یک از شخصیت ها در بهترین و بدترین حالت خود (و گربه عالی برای نشان دادن آنها) هر عنصر و هر روش در زودیاک شما و خواهرتان چه چیزهای مشترکی دارند؟ با تعریف کامل عکس گربه ، این کار را انجام دهید و از آن تعریف کنید … و البته گربه مناسب شما بر اساس علامت زودیاک!

[ad_2]

خرید کتاب Catstrology : Unlock the Secrets of the Stars with Cats