خرید pdf کتاب Caves: Discover Pictures and Facts About Caves For Kids!

[ad_1]

ما می دانیم غارها چیست ، اما چگونه بوجود می آیند؟ طولانی ترین غار کدام است؟ عمیق ترین؟ چگونه مردم در آن زمان زندگی می کردند؟ هدف غارها در دنیای مدرن چیست؟ این کتاب به فرزندان شما همه آنچه را که باید درباره آنها بدانند آموزش می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Caves: Discover Pictures and Facts About Caves For Kids!