خرید pdf کتاب Cela va-t-il encore m’échapper ? : Roman

[ad_1]

دکلدستین ، نامی که از قبل خاطره انگیز است ، شخصیتی است که در این اثر ریشه می گیرد. از طریق او تلاشی برای درک سرنوشت است ، سرنوشتی ناهمگن برای مردم عادی ، که نمایانگر تاریخ آینده یک فرد است که توسط مرجعی داده شده است که در تصورات جبرگرایانه ممکن است تحت نظم الهی قرار گیرد. دقیقاً همین تلاش برای تبدیل گل به الماس است که دکلدستین از بدو تولد تا رسیدن به آرمان پیش بینی شده به آن سر می زند. درباره نویسنده ، کنان گای رائول اصالتاً اهل یاموسوکرو است ، دقیقاً اهل نزهره ، در مرکز ساحل عاج از دانشگاه های Félix Houphouèt Boigny در ساحل عاج و دانشگاه گرنوبل آلپ (فرانسه). آیا دوباره از دست من فرار خواهد کرد؟ در اولین کار ادبی او است.

[ad_2]

خرید کتاب Cela va-t-il encore m’échapper ? : Roman