خرید pdf کتاب Celebrating All Abilities

[ad_1]

جوامع ما هنگامی که گرد هم می آییم و برای درک ، حمایت و جشن یکدیگر وقت می گذاریم ، قویتر هستند. در بزرگداشت همه توانایی ها ، خوانندگان اهمیت پذیرش و همدلی در مورد مهارت ها و ناتوانی ها و نحوه تمرین آنها را در زندگی روزمره می آموزند. مفاهیم یادگیری اجتماعی و عاطفی (SEL) در کل از فلسفه رشد حمایت می کنند ، در حالی که فعالیت های “رشد با اهداف” و “تمرینات ذهن آگاهی” در انتهای کتاب باعث تقویت بیشتر محتوا می شود. عکس های رنگی پر جنب و جوش و متن متناسب با دقت ، خوانندگان جوان را هنگامی که در مورد همدلی و فراگیری اطلاعات بیشتری می گیرند ، الهام می دهند. همچنین شامل ستون های کناری ، فهرست مطالب ، واژه نامه ، فهرست و نکاتی برای مربیان و مدرسان است. تجلیل از همه توانایی ها بخشی از مجموعه جشن انجمن های ما از پرش است!

[ad_2]

خرید کتاب Celebrating All Abilities