خرید pdf کتاب Celebrating All Appearances

[ad_1]

جوامع ما هنگامی که گرد هم می آییم و برای درک ، حمایت و جشن یکدیگر وقت می گذاریم ، قویتر هستند. در جشن گرفتن همه ظاهرها ، خوانندگان می آموزند که پذیرش و همدلی در رابطه با ظاهر انتخاب شده و ژنتیکی چقدر مهم است و چگونه می توانند آنها را در زندگی روزمره خود تمرین کنند. مفاهیم یادگیری اجتماعی و عاطفی (SEL) در کل از فلسفه رشد حمایت می کنند ، در حالی که فعالیت های “رشد با اهداف” و “تمرینات ذهن آگاهی” در انتهای کتاب باعث تقویت بیشتر محتوا می شود. عکس های رنگی پر جنب و جوش و متن متناسب با دقت ، خوانندگان جوان را هنگامی که بیشتر درباره احساسات می آموزند ، الهام می دهند. همچنین شامل ستون های کناری ، فهرست مطالب ، واژه نامه ، فهرست و نکاتی برای مربیان و مدرسان است. جشن همه کنسرت ها بخشی از سری Jump! ‘S Celebrating Our Communities است. ‰.

[ad_2]

خرید کتاب Celebrating All Appearances