خرید pdf کتاب Celebrating All Religions

[ad_1]

جوامع ما هنگامی که گرد هم می آییم و برای درک ، حمایت و جشن یکدیگر وقت می گذاریم ، قویتر هستند. در جشن همه ادیان ، خوانندگان اهمیت پذیرش و همدلی را با توجه به ادیان مختلف و چگونگی اجرای آنها در زندگی روزمره می آموزند. مفاهیم یادگیری اجتماعی و عاطفی (SEL) در کل از فلسفه رشد حمایت می کنند ، در حالی که فعالیت های “رشد با اهداف” و “تمرینات ذهن آگاهی” در انتهای کتاب باعث تقویت بیشتر محتوا می شود. عکس های رنگی پر جنب و جوش و متن متناسب با دقت ، خوانندگان جوان را هنگامی که در مورد همدلی و فراگیری اطلاعات بیشتری می گیرند ، الهام می دهند. همچنین شامل ستون های کناری ، فهرست مطالب ، واژه نامه ، فهرست و نکاتی برای مربیان و مدرسان است. بزرگداشت همه ادیان بخشی از سری Jump! ‘S Celebrating Our Communities است.

[ad_2]

خرید کتاب Celebrating All Religions