خرید pdf کتاب Celebrating Nature by Faith : Studies in Reformation Theology in an Era of Global Emergency

[ad_1]

گاهی کمک می کند تا یک قدم به عقب برگردید تا دو قدم به جلو بردارید. در این جلوه بصیرت ، ه. پل سانتمیر از مطالعه طولانی و گسترده خود در زمینه الهیات زیست محیطی استفاده می کند و پیشنهاد می کند که سنت های اصلاح پروتستان ، که به درستی خوانده شده است ، امروز منابع فراوانی را برای کسانی که تلاش می کنند پیش بروند فراهم می کند تا واکنش الهیاتی نسبت به بحران نشان دهند. از یک سیاره در معرض خطر و بنابراین برای جشن گرفتن طبیعت با ایمان.

[ad_2]

خرید کتاب Celebrating Nature by Faith : Studies in Reformation Theology in an Era of Global Emergency