خرید pdf کتاب Centrifuges in Soil Mechanics

[ad_1]

این کتاب شامل اسناد فنی است که در بحث در XI مورد بحث قرار گرفت. کنفرانس بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پایه در سانفرانسیسکو در سال 1985 در مورد نقش سانتریفیوژ در آزمایشات ژئوتکنیک با شرح امکانات آزمایش.

[ad_2]

خرید کتاب Centrifuges in Soil Mechanics