خرید pdf کتاب CEO, Please Love Me Gently : Volume 3

[ad_1]

مردی که او را بیشتر دوست داشت با خواهرش ازدواج کرده بود و او حتی به جای این خواهر با مرد دیگری ازدواج می کرد که به شدت بیمار بود. با این حال ، در روز عروسی ، داماد حتی کبوتر را رها کرد و به او اجازه داد شایعه ناخوشایند وضعیت این مرد بیمار و همچنین بسیار بیمار باشد ، اما چه کسی می تواند به او بگوید مردی که او را از هم جدا کرده است شب عروسی آنها؟ او در ابتدا فکر کرده بود که می تواند از این خانه نفرت انگیز فرار کند ، اما انتظار چنین چیزی را نداشت. او در یک لانه ببر دیگر قرار خواهد گرفت ، چگونه می تواند از خود محافظت کند؟

[ad_2]

خرید کتاب CEO, Please Love Me Gently : Volume 3