خرید pdf کتاب CEO: Your Bath Towel Falls : Volume 1

[ad_1]

Lord Shadow Emperor من اینجا هستم تا عکس های مخفی بگیرم. چرا حوله ات را انداختی؟ او واقعاً انتظار نداشت که دستیارش پس از گرفتن عکسهای مخفی شکست بخورد و جلوی پنجره آویزان شود. برای او آسان نبود که به داخل اتاق بپرد و او در واقع حوله حمام Shadow King را جدا کرده بود. چه افتضاحی بود. او به Shadow Emperor توهین کرده بود به طوری که از این پس هر شب زیر بدن او را قفل می کردند و پس از یادگیری سلیقه او برای اولین بار که می توانست از آن به بعد با ده میلیون یوان در یک شب هرگز متوقف نمی شود. او با بالاترین قیمت خود زن شد

[ad_2]

خرید کتاب CEO: Your Bath Towel Falls : Volume 1