خرید pdf کتاب CEO, Your Wife Wants Divorce Again : Volume 7

[ad_1]

جوی یک مرد تصادفی را در مرکز خواستگاری انتخاب کرد و ازدواج کرد. او با خنده ای تلخ وام خود را پرداخت کرد ، در دکه های خیابان غذا خورد و آنها را روی زمین فروخت. یک روز همکار A شوکه شد: انگشتر الماس شما حداقل دو میلیون ارزش دارد! همکار B دیوانه است: لباس شما یک خندق فوق العاده خواهد بود! زنان طلایی مشهور بی شماری فریاد کشیدند: مدیر عامل شرکت لو برای همراهی یک سیندرلا و تجربه زندگی شهروندان ، تاج و تخت را واگذار کرد. اینها چه نوع سرگرمی های عجیب و غریب هستند؟ بعد از اینکه کیائو یی حقیقت را فهمید ، عصبانی شد: لو جینگ یون ، من می خواهم تو را طلاق بدهم! مرد او را در آغوش گرفت و با صدای کم او را متقاعد کرد عزیزم ، سر و صدا نکن. عصبانیت می تواند روی کودک درون رحم شما تأثیر بگذارد.

[ad_2]

خرید کتاب CEO, Your Wife Wants Divorce Again : Volume 7