خرید pdf کتاب CEO's Prisoned Love : Volume 4

[ad_1]

او خود مدیرعامل وب بود و او یک نویسنده تازه کار درخشان بود. این اتفاق پیش بینی نشده او را به پایین ترین سطح جهنم سقوط داد. او به او کمک کرد و او را به خدای داستان های وب تبدیل کرد. Gu Xiangling با یک کاغذ طراحی و امضا شد. او آن را با دقت خواند: “اسب الهی؟” قرارداد مادام العمر ، حتی ازدواج؟ سونگ مینگ با شرور لبخند زد: “اگر من ناراضی باشم ، آیا این مدیر عامل می تواند با یک زندگی پر از گوشت و خون به شما بازپرداخت کند؟” گو شیانگینگ به طور کامل فروریخت. این مرد بالغ و باهوش واقعاً یک پرخور بی شرمانه بود که او را بی وقفه می خورد.

[ad_2]

خرید کتاب CEO's Prisoned Love : Volume 4