خرید pdf کتاب CEO's Secret Sweetheart : Volume 3

[ad_1]

یک نقشه دقیق زندگی او را که آرزو داشت ، کاملاً نابود کرده بود. مادرش ناگهان بر اثر قتل درگذشت ، اما پدرش عجله داشت که او را به قیمت بالایی بفروشد. زندگی او یک شبه وارونه شده بود. “درست زمانی که او می خواست به جهنم برود ، او مانند خدایی فرود آمد و هیچ گونه رحمتی نکرد.” “از آنجا که مادر شما شما را به من سپرد ، شما از این پس همسر من در استان گائو روی خواهید بود. “” تا زمانی که شما مایل هستید به من کمک کنید ، من آماده خدمت شما هستم. “در ابتدا او فقط می خواست آخرین ذره ارزش خود را قبل از اینکه تکه تکه شود ، تلف کند. با این حال ، او به تدریج او را عاشق خود کرده بود و او دیگر نمی توانست نگاهش را دور کند ، قادر به جدا شدن از او نیست …

[ad_2]

خرید کتاب CEO's Secret Sweetheart : Volume 3