خرید pdf کتاب C'était septembre

[ad_1]

این سپتامبر بود یک رمان چند صدایی است که دارای محتوای تاریخی و صمیمی است. برداشت مردد این است که نویسنده در اینجا زندگی خود را برای ما تعریف می کند ، اما داستان بسیار ظریف تر از اختراعی با معنای نمادین ، ​​سیاسی و فمینیستی حمایت می کند. راوی از کودکی با یک مادربزرگ پدری مرموز ، که برخی از ویژگی های صورت و داستان خود را از مادربزرگ مادری نویسنده قرض گرفته ، گره خورده است. این یک منطقه عدم اطمینان است که با قرارداد زندگی نامه بازی می کند و یک سر و صدا از معما و شعر ایجاد می کند. این رمان شجره گرایانه با شخصیت های زیبا و دسیسه های زیبا ، از بیشتر قرن 20 تا امروز را در بر می گیرد. همه ما را از گتو در ویلنیوس در لهستان گرفته تا آمریکا می برد ، اما فراتر از بدشانسی تاریخی ، یک فاجعه خانوادگی است که مادربزرگ آن راز را نگه می دارد و خواننده را در حالت تعلیق نگه می دارد.

[ad_2]

خرید کتاب C'était septembre