خرید pdf کتاب CFTR and Cystic Fibrosis : From Structure to Function

[ad_1]

این نامه به پروتئین CFTR و فیبروز کیستیک اختصاص دارد و دیدگاهی به روز در مورد فرآیندهای ژنتیکی ، عملکردی و سلولی درگیر در این اختلال ساختاری ارائه می دهد. با شروع از یک دیدگاه تاریخی در مورد فیبروز کیستیک و ویژگی های بالینی آن ، نویسنده به شرح عمیق زیست شناسی پروتئین CFTR می پردازد و با بحث در مورد آخرین روش های ایجاد درمان های اصلاحی برای فیبروز کیستیک پایان می یابد. جنبه های فیبروز کیستیک به عنوان یک اختلال ، با تاکید بر ژنتیک و شیوع جهش است. پروتئین CFTR سپس به طور مفصل مورد بحث قرار می گیرد: ساختار و طبقه بندی آن در خانواده فوق العاده ناقل ABC ، ​​بیوژنز آن با قرار دادن غشا و تاشو با کمک چاپرون ، گلیکوزیلاسیون و نحوه تنظیم مکانیسم های کنترل کیفیت شبکه آندوپلاسمی که وضعیت تاشو CFTR را ارزیابی می کند. توجه ویژه به تجارت پس از اضطراری و تنظیم ثبات غشا و لنگر ، و همچنین توابع CFTR. این مربوط به مکانیسم های مولکولی است که توسط آن جهش های مختلف CFTR باعث فیبروز کیستیک می شوند. سرانجام ، تلاش های مختلف برای نجات نقص اساسی پوشش داده می شود ، که بیشتر آنها در جهت رفع نقص CFTR است. این دیدگاه یکپارچه بینش منحصر به فردی به این پروتئین جذاب غشایی و بیماری مرتبط با آن می دهد. این نامه مخاطبان علاقه مند به ژنتیک انسانی ، تاشو پروتئین ، تجارت پروتئین و فیزیولوژی را مخاطب قرار می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب CFTR and Cystic Fibrosis : From Structure to Function