خرید pdf کتاب Challenges in Modelling and Simulation of Shale Gas Reservoirs :

[ad_1]

این کتاب به مشکلات موجود در مدل سازی و شبیه سازی ذخیره گاز شیل پرداخته و پیشرفت های اخیر در این زمینه را شرح می دهد. چالش های مختلف مدل سازی و شبیه سازی مانند پیچیدگی شبکه های شکستگی ، پدیده های جذب ، جریان های غیر دارسی و شبکه های شکستگی طبیعی مورد بحث قرار گرفته و آخرین یافته ها در این مناطق ارائه شده است. این مقاله همچنین در مورد مشکلات موجود در ایجاد مدل های گاز شیل بحث می کند و مدل های تحلیلی و شبیه سازی عددی مخازن گاز شیل را با مخازن معمولی مقایسه می کند. خوانندگان می توانند با مروری جامع بر وضعیت پیشرفته در توسعه مدل ها و شبیه سازهای گاز شیل در صنعت بالادست نفت ، این مخازن را بهتر بشناسند و مطالعات منظم تری در مورد استفاده بهینه از بازی های گاز شیل انجام دهند. این منبع ارزشمندی برای محققان علاقه مند به مدل سازی مخازن غیر متعارف و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی مخازن است. همچنین مورد توجه مهندسان مخزن و تولید مشق است.

[ad_2]

خرید کتاب Challenges in Modelling and Simulation of Shale Gas Reservoirs :