خرید pdf کتاب Characterization of Nanoparticles Intended for Drug Delivery :

[ad_1]

این جلد از نسخه دوم ، نسخه اول را گسترش می دهد و شامل پروتکل های فعلی برای توصیف نانومواد است که به عنوان دستگاه های انتقال دارو استفاده می شود. فصل های این کتاب به 5 قسمت تقسیم شده است و شامل موضوعاتی از جمله: پیشرفت ها و موانع تحقیقات پزشکی نانو است. روش های آزمایش عقیم سازی و اندوتوکسین ، ویژگی های فیزیکوشیمیایی ، اثرات ایمنی ، ترشح دارو و اثر داخل بدن. این فصل ها در قالب موفق ترین روش ها در زیست شناسی مولکولی نوشته شده اند و شامل معرفی موضوعات مربوطه ، لیست مواد و معرف های مورد نیاز ، گام به گام ، پروتکل های آزمایشگاهی به راحتی قابل تکرار و نکاتی برای عیب یابی و جلوگیری از مشکلات شناخته شده است. ویرایش دوم ابزاری ارزشمند برای محققان و توسعه دهندگان داروسازی و بیوتکنولوژی است که پتانسیل بالینی پزشکی نانو را در مطالعات پیش بالینی ارزیابی می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Characterization of Nanoparticles Intended for Drug Delivery :