خرید pdf کتاب China's New Strategic Layout :

[ad_1]

این کتاب با تکیه بر رویای چینی و اصول اساسی آن ، اهمیت جهانی آن ، مسیر اجرای آن و الزامات عملی آن ، استراتژی جامع چهار جانبه چین را به طور سیستماتیک توضیح می دهد. استراتژی جامع چهارجانبه امروز مفهوم استراتژیک حزب کمونیست چین است. در پنج و حتی پنجاه سال آینده ، توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه چین بر این موضوع متمرکز خواهد شد. توسعه همه جانبه یک شرکت با رونق متوسط ​​هدف استراتژیک است. تعمیق عمیق اصلاحات و ارتقا حاکمیت مبتنی بر قانون در چین موتور و تضمینی برای دستیابی به هدف استراتژیک است ، در حالی که تقویت انضباط شخصی حزب اقدامات استراتژیک برای ایجاد رهبری اصلی یک شرکت است. استراتژی جامع چهار جانبه نه تنها دیدگاه CPC در مورد چین ، بلکه همچنین نگاه به جهان را نشان می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب China's New Strategic Layout :