خرید pdf کتاب Christian Faith and University Life : Stewards of the Academy

[ad_1]

این کتاب بینش جدیدی در مورد نقش منحصر به فرد دانشجویان دکترا در آموزش عالی مسیحی ارائه می دهد. با ترکیب طیف گسترده ای از صداها – دانشجویان دکترا ، دانشکده های جدید و دانشمندان فصلی – با شواهدی از تحقیقات کیفی تجربی ، این کتاب بررسی می کند که چگونه ایمان و مسئولیت نحوه انجام علوم و تعالیم و همچنین ارتباط آکادمی با کلیسا را ​​تعیین می کند. نتیجه این آزمون یک ارائه منسجم و موضوعی است که دانشجویان دکتری مسیحی و دانشکده های جدیدی را که مایل به ورود به آکادمی هستند با احساس و هدف مشخص مسئولیت جذب می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Christian Faith and University Life : Stewards of the Academy