خرید pdf کتاب Climate Finance as an Instrument to Promote the Green Growth in Developing Countries :

[ad_1]

این کتاب اثربخشی بودجه آب و هوا را به عنوان ابزاری برای کاهش تأثیرات فعالیتهای انسانی بر تغییرات آب و هوا و ارتقا growth رشد سبز در کشورهای در حال توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. این کتاب تأکید می کند که باید توجه ویژه ای به تجزیه و تحلیل زمینه های سیاسی به معنای وسیع آن شود. توجه ویژه ای به روند مذاکرات بین المللی داده می شود ، که کمک می کند تا بودجه به نیازها و اولویت های خاص و همچنین مسئله دسترسی به برق اختصاص یابد. به عنوان مثال ، مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه در تلاش برای بهبود توسعه اقتصادی سبز خود بدون دسترسی به کربن با آن روبرو هستند برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که کشورهای توسعه یافته نتوانند کمک قابل توجهی به آنها کنند ، از اهمیت و اضطراری برخوردار است. این کتاب مورد توجه طیف وسیعی از دانشگاهیان و پزشکان در زمینه های تغییر اقلیم و سیاست های انرژی قرار خواهد گرفت. علاوه بر این ، این پروژه ابزاری معتبر برای دانشجویان در برنامه های انرژی و برنامه های آب و هوایی است.

[ad_2]

خرید کتاب Climate Finance as an Instrument to Promote the Green Growth in Developing Countries :