خرید pdf کتاب Clinical Application of Urologic Catheters, Devices and Products :

[ad_1]

طراحی شده است برای ارائه یک مروری جامع از آخرین سطح کاتترهای اورولوژی و دستگاه های استفاده شده در عمل بالینی. بخشهای این کتاب برای بررسی موارد کلی استفاده از کاتتر اورولوژیک ، انواع موجود ، عوارض و مدیریت آن ساخته شده است. این متن نیاز اساسی به منابع منبع در این موضوعات را برآورده می کند. این کتاب همچنین شامل سخنرانی های بسیار کاربردی و بیماران معمولی دارای کاتتر یا دستگاههایی است که در عمل بالینی ارولوژی سالمندان استفاده می شود ، همه به صورت ارائه موارد با تجزیه و تحلیل تخصصی و تفسیر سرمقاله. این کتاب جنبه های چند بعدی یکپارچه مراقبت از بیمار اورولوژی را روشن می کند و در همکاری نویسندگان چند رشته ای که همه از متخصصان شناخته شده در زمینه خود هستند ، بی نظیر است. کاربرد بالینی کاتترها ، دستگاه ها و محصولات اورولوژی به طور کامل توسط متخصصان ارولوژی تألیف شده است و یک منبع منحصر به فرد و ارزشمند در زمینه تمرین اورولوژی ، برای متخصصان اورولوژی ، پرستاران ، دستیاران پزشکی و افرادی که در حال آموزش هستند فراهم می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Clinical Application of Urologic Catheters, Devices and Products :