خرید pdf کتاب Closing the Gap Between Practice and Research in Industrial Engineering :

[ad_1]

این کتاب کار XXII را ارائه می دهد. کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت عملیات ، کنفرانس بین المللی IIE 2016 و کنفرانس بین المللی AIM 2016. این کنفرانس مشترک نتیجه توافق نامه بین ADINGOR (Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización) است. ABEPRO (Associação Brasileira de Engenharia de Produção) ، AIM (آکادمی اروپایی برای مدیریت صنعتی) و IIE (موسسه مهندسان صنایع) از 13 تا 15 ژوئیه در دانشکده مهندسی TECNUN (سن سباستین ، اسپانیا) برگزار شد. 2016. این کتاب شامل آخرین پیشرفت های تحقیقاتی و تجزیه و تحلیل های فعلی مطالعات موردی واقعی در زمینه مهندسی صنایع و مدیریت عملیاتی از زمینه های مختلف بین المللی و همچنین شناسایی کاربردهای خاص تجاری برای آخرین یافته ها و نوآوری ها در زمینه مدیریت عملیاتی و علم تصمیم گیری است.

[ad_2]

خرید کتاب Closing the Gap Between Practice and Research in Industrial Engineering :