خرید pdf کتاب CMOS Circuits for Biological Sensing and Processing :

[ad_1]

این کتاب کاملترین و سازگارترین مرور را در زمینه طراحی IC برای شناسایی و پردازش بیولوژیکی ارائه می دهد. نویسندگان برنامه های متنوعی را که نیاز به طراحی سفارشی CMOS IC دارند توصیف می کنند و تکنیک های موجود در طراحی مدار آنالوگ و سیگنال مخلوط را برجسته می کنند که ممکن است مرزها را عبور دهد و به نفع جامعه مهندسی زیست پزشکی بسیار گسترده باشد. می توان.

[ad_2]

خرید کتاب CMOS Circuits for Biological Sensing and Processing :