خرید pdf کتاب CMOS Readout Chips for Implantable Multimodal Smart Biosensors :

[ad_1]

مصطفی ناویتو با جزئیات روند توسعه یک بستر جدید از Readout Integrated Circuits (ROIC) را توصیف می کند ، که امکان پیاده سازی کاشت های پزشکی پزشکی کوچک با چندین پارامتر را فراهم می کند ، که برای نظارت طولانی مدت در داخل بدن در نظر گرفته شده است. وی مدارات و روشهای جدیدی را برای تولید سینوس کاملاً تلفیقی ، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و اندازه گیری براده بر روی مقادیر pH ، غلظت اکسیژن و دما ارائه خواهد کرد. نویسنده از روند توسعه نتیجه گیری می کند و رهنمودهایی برای نوآوری های بیشتر ارائه می دهد. محتویات پروژه SMARTImplant ADC حلقوی با تفریق افست روش تولید موج جدید سینوسی روش جدید طیف سنجی امپدانس همزمان همزمان اندازه گیری دما بر روی تراشه ملاحظات تراشه فوق العاده نازک گروههای هدف معلمان ، دانشجویان و پزشکان در زمینه مهندسی برق ، الکترونیک ، فناوری پزشکی و بیوتکنولوژی نویسنده تراشه هایی در انستیتوی میکروالکترونیک اشتوتگارت (IMS CHIPS) با تمرکز بر روی مدارهای آنالوگ. علایق تحقیقاتی وی شامل مبدل های آنالوگ به دیجیتال ، تولید سیگنال روی تراشه و کاربردهای پزشکی می باشد.

[ad_2]

خرید کتاب CMOS Readout Chips for Implantable Multimodal Smart Biosensors :