خرید pdf کتاب Common Complications in Endodontics : Prevention and Management

[ad_1]

این کتاب شایعترین عوارض ریشه را شرح می دهد و اطلاعات به روز در مورد پیشگیری و درمان آنها را ارائه می دهد. فصل های اول اهمیت تشخیص دقیق و برنامه ریزی درمان را توضیح می دهد ، نقش رادیوگرافی دیجیتال و CBCT در مدیریت عوارض را توضیح می دهد و لزوم مشاهده دقیق نشانه های آناتومیکی را برای جلوگیری از آسیب به آناتومی عروق عصبی برجسته می کند. سپس مشکلات ریشه در ارتباط با خطاهای مختلف رویه ای به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و به انواع عوارض مرتبط با دسترسی و ابزار دقیق و همچنین مشکلاتی که در استفاده از تکنیک های لکه دار کردن ممکن است ایجاد شود ، پرداخته می شود. خوانندگان همچنین می توانند اطلاعاتی در مورد رابطه ریشه و پریودنتال ، مشکلات خاصی که بیماران سالمند با آن روبرو هستند و موارد اضطراری و احتمالی پزشکی احتمالی در جمعیت خاص بیمار. متن واضح و خوانا با عکسها و جداول بیشماری با کیفیت بالا که درک و شناسایی راه حلهای مدیریت را آسان می کند ، تکمیل می شود. این کتاب مورد توجه همه دندانپزشکان علاقه مند به ریشه دندان ، متخصصان ریشه و دانشجویان والدین است.

[ad_2]

خرید کتاب Common Complications in Endodontics : Prevention and Management