خرید pdf کتاب Competition in Higher Education Branding and Marketing : National and Global Perspectives

[ad_1]

این جلد یک بررسی انتقادی از نام تجاری و بازاریابی در آموزش عالی از دیدگاه ملی ، منطقه ای و جهانی را ارائه می دهد. همکاران با تخصص در آموزش عالی ، جامعه شناسی ، آموزش مقایسه ای و بین المللی ، بازاریابی ، رتبه بندی و خیرخواهی آموزشی از چارچوب های نظری جدید و مواردی از آفریقا ، آسیا ، اروپا ، آمریکای لاتین و ایالات متحده برای ترسیم مارک آموزش عالی استفاده می کنند. موارد تجربی و تجزیه و تحلیل ادبیات نشان می دهد که ایجاد نام تجاری در حال تبدیل شدن به یک هدف آگاهانه از آموزش عالی است. این کتاب پویایی م institutionsسسات دانشجویی و همچنین نقش حیاتی سیاست و حرفه ای بودن را در حمایت از استراتژی های مارک گذاری و بازاریابی در آموزش عالی مرتبط با ارزش ویژه نشان می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Competition in Higher Education Branding and Marketing : National and Global Perspectives