خرید pdf کتاب Complex Fluid-Flows in Microfluidics :

[ad_1]

این مونوگرافی حاوی دانش تخصصی در مورد جریان های مایع پیچیده در دستگاه های میکروسیالی است. طیف فعلی شامل جنبه هایی مانند تجزیه و تحلیل ، خصوصیات آزمایشی ، شبیه سازی های عددی و بهینه سازی عددی است. گروه هدف در درجه اول محققانی هستند که می خواهند در زمینه میکروسیالات شرکت کنند. این کتاب همچنین می تواند به عنوان مطالعه تکمیلی در دوره های تحصیلات تکمیلی مفید باشد.

[ad_2]

خرید کتاب Complex Fluid-Flows in Microfluidics :