خرید pdf کتاب Complex Systems: Solutions and Challenges in Economics, Management and Engineering : Dedicated to Professor Jaime Gil Aluja

[ad_1]

این کتاب شامل مجموعه ای معتبر از مشارکت ها در منطق فازی و تئوری تصمیم گیری ، و همچنین کاربردها و مطالعات موردی در اقتصاد و مدیریت است. این کتاب به رسمیت شناختن کارهای پیشگام و گزارش های نظریه ها ، روش ها و چالش های جدید ، به پروفسور جائوم گیل آلوجا اختصاص یافته است. این نه تنها یک کار مرجع به روز را ارائه می دهد ، بلکه منبع ایده های جدید و الهام بخش دانشجویان و محققان دکترا است.

[ad_2]

خرید کتاب Complex Systems: Solutions and Challenges in Economics, Management and Engineering : Dedicated to Professor Jaime Gil Aluja