خرید pdf کتاب Conflict in Family Businesses : Conflict, Models, and Practices

[ad_1]

این کتاب روش هایی را برای مقابله با درگیری در مشاغل خانوادگی ارائه می دهد. قسمت اول کتاب تعارض را به طور کلی و سپس در زمینه مشاغل خانوادگی تعریف می کند. سپس رویکردهای مختلفی برای مقابله با درگیری ها شناسایی می شود. همانطور که نویسنده روشن می کند ، تعارض می تواند بر عملکرد یک تجارت خانوادگی تأثیر منفی بگذارد ، در حالی که درگیری های حل نشده اغلب منجر به انتقال ناموفق به نسل بعدی می شود. بنابراین ، او مدلی را ارائه می دهد که علل درگیری و راه حل های احتمالی را بررسی می کند. بخش دوم این کتاب شامل موارد موردی درگیری در مشاغل خانوادگی ، بررسی شرکت هایی مانند گوچی و لورآل و کاربرد نظریه است. این کتاب به عنوان متن اصلی برای حل اختلاف در مشاغل خانوادگی است.

[ad_2]

خرید کتاب Conflict in Family Businesses : Conflict, Models, and Practices