خرید pdf کتاب Connections: Year B, Volume 2 : Lent Through Pentecostاتصالات برای توانمندسازی وزرا طراحی شده است زیرا آنها کلیساهای خود را برای ارتباط زندگی خود با کتاب مقدس راهنمایی می کنند. این مجموعه نه جلدی درباره هر خواندن از دریچه ارتباط آن با بقیه کتاب های مقدس ، و سپس خواندن از دریچه فرهنگ ، فیلم ، داستان ، اخلاق و سایر جنبه های زندگی معاصر ، تفسیر خلاقانه ارائه می دهد. تفسیرهای مزامیر پیوندهایی با سایر قرائت ها و تجربه پرستش این بخش را فراهم می کند. اتصالات در ارتباط با حوزه علمیه آستین پروتستان منتشر شده است.خرید کتاب Connections: Year B, Volume 2 : Lent Through Pentecost