خرید pdf کتاب Consociationalism and Power-Sharing in Europe : Arend Lijphart’s Theory of Political Accommodation

[ad_1]

این کتاب ارتباط تئوری و عملی و چالش های مدل اتحادگرایی دموکراسی را بررسی می کند. از زمان انتشار سیاست های مسکن (1968) و دموکراسی در جوامع متعدد (1977) ، تئوری ها و اجرای پروفسور لیژفرت نقشی اساسی در ایجاد شهرک های صلح پایدار داشته است. در این گلچین ، خود دانشمند و پروفسور لیژارت به بررسی انتقادی تاریخ مشارکت گرایی و کاربرد آن در مناطقی مانند ایرلند شمالی ، بوسنی هرزگوین و کلمبیا پرداخته اند. این کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در علوم سیاسی ، سیاست تطبیقی ​​، عدالت انتقالی و مطالعات صلح ضروری خواهد بود. این همچنین برای پزشکان از دیپلمات ها تا NGO ها که علاقه مند به استفاده عملی از مدل های آزمایش شده تنظیم سیاست هستند ، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

خرید کتاب Consociationalism and Power-Sharing in Europe : Arend Lijphart’s Theory of Political Accommodation