خرید pdf کتاب Contemporary Issues in African Society : Historical Analysis and Perspective

[ad_1]

این کتاب به بررسی دو فرایند حیاتی دولت سازی و ملت سازی در آفریقا و تلاقی عمده مشکلات ملی و جهانی می پردازد که آنها را شکل می دهد. این کتاب موضوعاتی مانند نقش گسترده سازمان های غیر دولتی ، نفوذ روزافزون جنبش کاریزماتیک پنطیکاستی ، درگیری های قومی در آفریقای شرقی ، شکست تلاش های صلح اتحادیه آفریقا در منطقه دارفور سودان و روابط فزاینده آفریقا با اتحادیه اروپا را شامل می شود. این بحث در مورد این مسائل مرزی ، که جامعه امروز آفریقا را شکل می دهد ، با تجزیه و تحلیل کارشناسان برجسته سیاسی ترکیب شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Contemporary Issues in African Society : Historical Analysis and Perspective